ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
AV. İBRAHİM METİNOĞLU
AV. İBRAHİM METİNOĞLU


'Avukat İbrahim Metinoğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2016 yılında mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında ve avukatlık stajında çalıştığı hukuk bürolarındaki bilgi ve birikimlerini kendi hukuk bürosunda devam ettirmek üzere İstanbul - Ataşehir'de yer alan Metinoğlu Hukuk & Danışmanlık Bürosu'nu kurmuştur.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Şirketler Hukuku, Ceza Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve İcra-İflas Hukuku'nda geniş deneyime sahiptir.'

MAKALELER
Hapis Cezası Nedir?
En Hızlı Nasıl Boşanılır?
Kamulaştırma Nedir?
Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?
Sık Sorulan Sorular
Türk Hukuku’nda kanunların belirlediği durumlar haricinde tarafların avukat ile temsil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Herkesin mahkemelerde kendini temsil etme hakkı bulunmaktadır. Ancak Hukuk sistemimiz geniş bir yelpaze gibi olduğu için hukuki durumları ince eleyip sık dokumak gerekir. Kişinin avukat olmadan tek başına kendini mahkemelerde temsil etmesi zor bir durumdur. Avukat olmadan davasını yürütmek isteyen kişi hak kaybına uğrama olasılığının yanında maddi ve manevi olarak da zarara uğrayabilecektir. Bu nedenle davanızı bir avukatla yürütmeniz hatta davadan önce mümkünse bir avukata danışmanızı şiddetle öneririz.
Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.  Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini insanların yararlanmasına sunarlar. Her meslekte olduğu gibi Avukatlık mesleğinde de hukuki danışmanlık ve diğer hukuki hizmetler ücrete tabidir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen miktarlar altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.

Avukatlık ücreti iki şekilde belirlenebilir;

  • Taraflar arasında (avukat ve müvekkil arasında) serbest bir şekilde düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tür sözleşmelerle belirlenen ücrette de yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Serbest şekilde düzenlenen ücret sözleşmesiyle belirlenecek ücret, Asgari Ücret Tarifesinden az, dava değerinin %25 ni aşamaz.
  • Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki dava konusu değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

Avukat vekaletnamesi avukatın kişi yerine hukuki iş ve işlemleri yapabilmesi için gereklidir. Türkiye’de noterler tarafından, yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarında noterlik hizmetleri bölümünde vekaletname çıkartılabilir.

Genel dava vekaleti için nüfus cüzdanı veya pasaportunuzu notere vermeniz yeterli iken, boşanma vekaletnamesi için ayrıca iki adet fotoğraf da gereklidir. Vekaletname bilgilerimize, iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Büromuz tarafından takip edilen hukuki işlemler hakkında müvekkillerimiz telefon, e-posta ve gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla belirli aralıklarla düzenli olarak bilgilendirilmektedirler.
Davaların sonuçlanma süreleri, davanın niteliğine ve görüldüğü mahkemenin türüne göre değişiklik gösterir. Ancak davanın bir avukat tarafından takip edilmesi, dava sürecinin daha hızlı yürütülmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Büromuz taraf olduğu dosyaları hızlı sonuçlandırmak için elinden gelen azami çabayı göstermektedir.
Yasal olarak elde edilmeyen belge ve delillerin ceza davasında delil olarak kullanılması mümkün değildir. Ancak Yargıtay "bir kereye mahsus" olmak üzere alınan ses kaydına dayanarak hakaret eden kişiye ceza verilebileceğine hükmetti.
Herhangi bir borcunuz olmamasına rağmen aleyhinize icra takibi başlatılmış ise öncelikle itiraz etmeniz gerekmektedir. Burada önemli olan icra takibinin neye dayanarak başlatıldığıdır. Büromuzla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.
Boşanma davası sonucunda davayı kazanmanız durumunda, dava süresince yapılan masrafları karşı taraf ödemektedir. Bu masraflar harç, bilirkişi ücreti, keşif gideri gibi masraflardır. Açtığınız davanın kazanılması durumunda avukatınıza ödediğiniz avukatlık ücretini karşı taraf karşılamayacaktır. Bu ücret her zaman dava açan kişinin sorumluluğundadır.
Eğer iş yeriniz sigortanızı düşük gösterip maaşınızı eksik yatırıyorsa ve bunu ispatlayabilirsiniz kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.