Sağlık Hukuku

Mağdur Hasta ve Hasta Hakları Yönünden;

-Malpraktis (Hekimin Hatalı Tedavisi) davalarından ve ayrıca hastane yönetiminin idari hatalarından kaynaklı ceza davası ve maddi-manevi tazminat davalarının yürütülmesi,

-Hasta-Hekim tedavi sözleşmeleri ve bundan kaynaklanan hukuki ve cezai uyuşmazlıkların giderilmesi,

Hastane Yönetimi ve Doktorlar Yönünden;

- Hasta-Hekim tedavi sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,

-Hasta ve hasta yakınları ile yaşanan cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin davaların yürütülmesi.

Paylaş